Co to jest numer EORI i komu jest potrzebny

EORI jest to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Numer pozwala zidentyfikować firmę w systemach celnych w kraju i Unii Europejskiej. Każdy przedsiębiorca dokonujący wymiany towarowej między krajami spoza Unii Europejskiej musi mieć nadany numer EORI. Firmy prowadzące taką działalność powinny wnioskować o  nadanie  numeru za pośrednictwem platformy PUESC przed dokonaniem pierwszej odprawy celnej eksportowej lub importowej. Po Brek-sicie numer będzie potrzebny firmą, które zamierzają dokonywać wymiany towarowej z Wielką Brytanią. Jest on również niezbędny przy ubieganiu się o pozwolenia celne, statut AEO lub procedury uproszczone. Dla jednej firmy może być nadany tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy są zobowiązywani posługiwać się tym numerem we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na terenie kraju i Unii Europejskiej. Dla osób fizycznych importujących lub eksportujących poza UE nie jest konieczne posiadanie numeru EORI.

Podsumowując bez nadanego numeru EORI przedsiębiorca nie będzie mógł zrealizować formalność celnych.