Informacje ogólne – korzyści i wymagane dokumenty

PROCEDURY CELNE UPROSZCZONE

INFORMACJE OGÓLNE, KORZYŚCI I WYMAGANE DOKUMENTY

Spedycja i Agencja Celna NOTOM posiadamy statut AEO (upoważniony podmiot gospodarczy). AEO to certyfikat jakości w zakresie stosowania procedur celnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa odpraw celnych. Certyfikat AEO to odpowiednik ISO 28000:2007, który otworzył nam drogę do posiadania wymaganych prawem niezbędne pozwoleń oraz zabezpieczeń na stosowanie i obsługiwanie Państwa firmy w tak zwanej procedurze celnej uproszczonej w miejscu uznanym w Waszej firmie.

Jako przedstawiciel Państwa firmy proponuje Państwu zastosowanie procedury celnej uproszczonej, która pozwala na objęcia towarów procedurą celną (odprawa celna eksportowa lub importowa) na terenie Waszej firmy.

Podczas odprawy celnej uproszczonej załadowane auto oczekuje na odprawę celna w miejscu uznanym na terenie firmy a wszelkie niezbędne formalności i dokumenty celne do dokonywania odpraw celnych importowych lub eksportowych załatwią upoważnieni pracownicy naszej firmy.

W przypadku braku możliwości utworzenia miejsca odpraw celnych na terenie Państwa firmy zachęcamy do skorzystać z miejsca uznanego Spedycji i Agencji Celnej NOTOM w Lesznie i wykorzystania możliwości i udogodnień jakie dają odprawy celne w procedurach uproszczonych.

Korzyści dla Państwa firmy:

  • Odprawa celnych w miejscu wybranym przez przedsiębiorcę zamiast w oddziale celnym – oszczędność czasu, kosztów transportu i logistycznych.
  • Odprawa celna bez funkcjonariuszy celnych – wszelkie formalności dokonują upoważnieni pracownicy Spedycji i Agencji Celnej NOTOM.
  • Możliwość realizacji procedur celnych po godzinach pracy Urzędu Celnego.
  • Szybsze zwolnienie środka transportu.
  • Możliwość odroczenia płatności należności celnych. Nie ma konieczności dokonywania zapłaty należności celnych w dniu odprawy celnej.
  • Bardzo korzystnym udogodnieniem jest przesunięcia w czasie płatności podatku VAT i rozliczenie podatku bezgotówkowo w deklaracji VAT-7. Nie ma obowiązku płacenia należnego podatku VAT w dniu importu. Zgodnie z art. 33a ustawy VAT i rozliczamy podatek z tytułu importu towaru poprzez deklarację VAT-7 – swobodne dysponowanie środkami finansowymi, które może się przyczynić do poprawy płynności finansowej firmy.

Wymagane dokumenty Waszej firmy w celu uzyskania pozwolenia na utworzenie miejsca uznanego w wskazanym przez Państwa miejsc.

  • Opis miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.
  • Opis warunków zapewniających tożsamość prawną towarów.
  • Oświadczenie o użyczeniu miejsca.
  • Plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem uznanym.

W razie pytań proszę o kontakt Tomasz Nowak 603695833 e-mail: notom.tomek@gmail.com.