Informacje ogólne – korzyści i wymagane dokumenty

PROCEDURY CELNE UPROSZCZONE

INFORMACJE OGÓLNE, KORZYŚCI I WYMAGANE DOKUMENTY

Jako Spedycja i Agencja Celna NOTOM posiadam statut AEO (upoważniony podmiot gospodarczy). AEO to certyfikat jakości w zakresie stosowania procedur celnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Certyfikat AEO to odpowiednik ISO 28000:2007, który otworzył nam drogę do posiadania wymaganych prawem niezbędne pozwoleń oraz zabezpieczeń wydanych przez Izbę Celną w Poznaniu co w połączeniu umożliwia nam stosowanie i obsługiwanie w Państwa firmie tak zwanej procedury celnej uproszczonej w miejscu.

Jako przedstawiciel Państwa firmy posiadający wszelkie niezbędne pozwolenia proponuje Państwu zastosowanie procedury uproszczonej, która pozwala na objęcia towarów procedurą celną (odprawa celna eksportowa i importowa) w miejscu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Wszelkie formalności i przygotowanie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Celnym do zastosowania procedur celnych oraz uzyskanie pozwoleń do możliwości dokonywania odpraw celnych importowych lub eksportowych w wskazanym przez Państwa miejscu załatwią upoważnieni pracownicy naszej firmy.

W przypadku braku możliwości utworzenia miejsca odpraw celnych na terenie Państwa firmy zachęcamy do skorzystać z miejsc uznanych Spedycji i Agencji celnej NOTOM i wykorzystania możliwości i udogodnień jakie dają odprawy celne w procedurze uproszczonej.

Korzyści dla Państwa firmy:

  • Odprawa celnych w miejscu wybranym przez przedsiębiorcę zamiast w oddziale celnym – oszczędność czasu, kosztów transportu i logistycznych.
  • Odprawa celna bez funkcjonariuszy celnych – wszelkie formalności dokonują upoważnieni pracownicy Spedycji i Agencji Celnej NOTOM.
  • Możliwość realizacji procedur celnych po godzinach pracy Urzędu Celnego.
  • Szybsze zwolnienie środka transportu.
  • Możliwość odroczenia płatności należności celnych. Nie ma konieczności dokonywania zapłaty należności celnych w dniu odprawy celnej.
  • Bardzo korzystnym udogodnieniem jest przesunięcia w czasie płatności podatku VAT i rozliczenie podatku bezgotówkowo w deklaracji VAT-7. Nie ma obowiązku płacenia należnego podatku VAT w dniu importu. Zgodnie z art. 33a ustawy VAT i rozliczamy podatek z tytułu importu towaru poprzez deklarację VAT-7 – swobodne dysponowanie środkami finansowymi, które może się przyczynić do poprawy płynności finansowej firmy.

Wymagane dokumenty Waszej firmy w celu uzyskania pozwolenia na utworzenie miejsca uznanego w wskazanym przez Państwa miejsc.

  • Opis miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.
  • Opis warunków zapewniających tożsamość prawną towarów.
  • Oświadczenie o użyczeniu miejsca.
  • Plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem uznanym.

W razie pytań proszę o kontakt Tomasz Nowak 603695833 e-mail: notom-tomek@skg.pl.