Zgłaszanie towarów do importu

Informacja na temat procedur uproszczonych w miejscu - Odprawa celna importowa


W praktyce odprawa celna importowa w wyznaczonym przez Was miejscu wygląda następująco: Auto przyjeżdża bezpośrednio do Państwa firmy. Jako upoważniony przedstawiciel w Waszym imieniu robimy odprawę celną importową.

W przypadku importu, auto przyjeżdża do Waszej firmy i w wyznaczonym miejscu w Waszej firmie oczekuje na dokonanie przez nas odprawy celnej importowej. Po przesłaniu do nas dokumentów (faktur, specyfikacji, dokumentów przewozowych itp.) mailem lub fax-em w imieniu Waszej firmy robimy zgłoszenie celne i zgłaszamy towar do odprawy celnej importowej. Po dokonaniu tych czynności zabezpieczamy należności celne. Po zabezpieczeniu należności celnych towar jest oclony i można go rozładować. Należność podatku VAT zostaje przesunięta i rozliczona w deklaracji podatkowej VAT-7 zgodnie z art. 33a – swobodne dysponowanie środkami finansowymi zamiast płatność podatku VAT z tytułu importu towarów w momencie dokonania zgłoszenia celnego.

Korzyści dla Waszej firmy:

  • Odprawa celnych w miejscu wybranym przez przedsiębiorcę zamiast w oddziale celnym – oszczędność czasu, kosztów transportu i logistycznych.
  • Odprawa celna bez funkcjonariuszy celnych – wszelkie formalności dokonują upoważnieni pracownicy Spedycji i Agencji Celnej NOTOM.
  • Możliwość realizacji procedur celnych po godzinach pracy Urzędu Celnego.
  • Szybsze zwolnienie środka transportu.
  • Możliwość odroczenia płatności należności celnych. Nie ma konieczności dokonywania zapłaty należności celnych w dniu odprawy celnej.
  • Bardzo korzystnym udogodnieniem jest przesunięcia w czasie płatności podatku VAT i rozliczenie podatku bezgotówkowo w deklaracji VAT-7. Nie ma obowiązku płacenia należnego podatku VAT w dniu importu. Zgodnie z art. 33a ustawy VAT i rozliczamy podatek z tytułu importu towaru poprzez deklarację VAT-7 – swobodne dysponowanie środkami finansowymi, które może się przyczynić do poprawy płynności finansowej firmy

W razie pytań proszę o kontakt Tomasz Nowak 603695833 e-mail: notom.tomek@gmail.com.